مقالات

تیر ۳۱, ۱۳۹۷

فیپا : فهرست نويسی پيش از انتشار کتاب

فیپا در لغت مخفف عبارت فهرست نويسی پيش از انتشار می باشد. فیپا یک فهرست نويسي توصيفی و تحليلی از كتاب پيش از انتشار می باشد […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

صفحه شناسنامه کتاب

صفحه شناسنامه کتاب یا به عبارتی صفحه حقوق کتاب به صفحه ای که معمولا پشت صفحه عنوان کتاب آورده می شود که حاوی دو بخش اطلاعات […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

مجوز انتشارات و چاپ و نشر کتاب

ناشر به شخصیت حقوقی یا حقیقی گفته می شود که با اخذ پروانه به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

مقدمه کتاب

مقدمه کتاب، متن و نوشته ای است که شخصی به غیر از خود نویسنده و مولف کتاب، در مورد کتاب می نویسد و معمولا قبل از […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

پیشگفتار کتاب

پیش گفتار کتاب و یا به عبارتی دیباچه نویسنده بخش آغازین یک کتاب می باشد که نویسنده کتاب آن را به عنوان یک شرح و یک […]