تیر

تیر ۳۱, ۱۳۹۷

طراحی جلد کتاب

یکی از تاثیرگذارترین المان ها در فروش یک کتاب خصوصا در نمایشگاه های کتاب و کتابفروشی ها که افراد مستقیما کتاب را ملاحضه می کنند و […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

قوانین و مقرارت چاپ کتاب

نویسنده و مؤلفین فرهیخته گرامی برای قرارداد، مجوز و نشر کتاب خود بایستی نکات و قوانین زیر را مدنظر قراداده، این موارد در قرارداد چاپ کتاب […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

تبدیل شابک کتاب به بارکد

شابك قابليت تبديل به باركد را دارد و ناشران می توانند با استفاده از نرم افزار توليد شده توسط موسسه خانه كتاب شابک کتاب خود را […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

چاپ کتاب شعر

برای ثبت و ماندگاری اشعار می توان گفت چاپ کتاب شعر مهمترین اقدامی است که شاعران گرانقدر می توانند انجام دهند. با توجه به شرایطی که […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

چاپ کتاب داستان، چاپ کتاب رمان

کتاب های داستان و رمان یکی از انواع کتاب هایی می باشد که هرشخصی جدایی از اینکه چه سطح تحصیلاتی دارد یا چه سرگذشتی داشته و […]